top of page
Ingrid4.jpeg

OM INGRID

Som fysioterapeut har jeg stor tro på en helhetlig tilnærming til helse. 

Mange ting som gir seg utslag i en fysisk smerte kan ha flere bakenforliggende årsaker. Mitt mål er at du som kunde får kunnskap og forståelse for hva som ligger bak de tiltak vi setter i gang. Mitt engasjement som fysioterapeut opprettholdes hver dag jeg får bidra i prosessen mot en hverdag med mindre smerter og bedre funksjon hos kundene! 


Jeg er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Bergen i 2007, med en 1-års videreutdanning som instruktør i fysio-pilates fra 2008. Jeg har lang erfaring fra rehabilitering i kommunehelsetjenesten og som veileder i livsstilsendring, samt som instruktør på kostholdskurs og ulike former for gruppetreninger. 

ut over dette holder jeg meg jevnlig faglig oppdatert, har deltatt på kurs og tatt videreutdanning i et bredt spekter av temaer. 

Om Ingrid: Opening Hours

                    HER FINNER DU OSS

Om Ingrid: Contact Us
bottom of page